Radjard Kipling – AKO…

Ako možeš da sačuvaš razum kada ga oko tebe svi gube i osuđuju te; Ako sačuvaš poverenje u sebe kada svi drugi sumnjaju u tebe, ali ne gubeći iz vida ni njihovu sumnju; Ako možeš da čekaš, a da se ne zamaraš čekajući, ili da budeš žrtva laži, a da sam ne upadneš u laž, […]